நிதி தகவல்

வயது வந்தோருக்கான நிதியைப் பெறுதல் சக்கர நாற்காலியில், விண்வெளியில் சாய், சாய்ந்த நாற்காலி, அல்ட்ரா இலகுரக சக்கர நாற்காலி, அல்லது அதிகாரம் கூட சக்கர நாற்காலியில் மிகவும் குழப்பமான செயல்முறையாக இருக்கலாம். சரியான நிதி செயல்முறை மற்றும் என்ன நிதி உள்ளது. பெரும்பாலான வழிகள் நோயாளியின் நிலை குறிப்பிட்டவை மற்றும் சந்தையில் கிடைக்கும் சிறந்த தேர்வுக்கு பொருந்தும். அனைவருக்கும் பொருந்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட விதி எதுவும் இல்லை, எனவே உங்கள் நோயாளிக்கு உதவி செய்வதற்கான ஆதாரங்களை வழங்குவதன் மூலம் இந்த குழப்பத்தைத் தணிக்க முயற்சித்தோம். இயக்கம் தேவை.

*பொது நிதி

மாதிரி மருத்துவ நியாயப்படுத்தல் கடிதங்கள்

நிதிக்கான SADMERC கடிதங்கள்

 

2 எண்ணங்கள் “மருத்துவம் / மருத்துவம் / காப்பீடு"

  1. Pingback: எனது சக்கர நாற்காலியில் இனி தேவைப்படாதபோது நான் என்ன செய்வது?

  2. Pingback: கர்மன் ஹெல்த்கேர் | கர்மன் ஹெல்த்கேர்

Comments மூடப்பட்டது.